Jakie są kierunki studiów dla miłośników zwierząt?

Miłośnicy czworonogów oraz wielu innych, mogą znaleźć wymarzony kierunek na kilku uczelniach. Wszystko zależy od tego, jaką dziedziną będą chcieli się zajmować. Aby pomóc w tym ciężkim wyborze, przedstawiamy przykładowe studia związane ze zwierzętami.

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Tel. 61 846 67 16
Email: dsiss@up.poznan.pl

Kierunek – żywienie zwierząt
Jak można wywnioskować po samej nazwie studiów, studenci poznają tutaj różne formy pokarmu dla konkretnych gatunków. Dowiedzą się także, co zawiera żywność i jak ona wpływa na kondycję danego zwierzęcia.

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81 445 68 85
Email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Kierunek – pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Dla wszystkich, którzy lubią przebywać ze zwierzętami i dostrzegają ich pozytywny wpływ na drugiego człowieka. Wśród tematów podejmowanych na studiach jest m. in.:
– przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw
– przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw
– pielęgnacja zwierząt chorych
– choroby zwierząt egzotycznych
– pierwsza pomoc
– fizjoterapia
– ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich
– hirudinologia
– wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych.

3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Aleja Piastów 17, 70-310 Szczecin
Tel. 91 449 45 87
Email: rekrutacjazut@zut.edu.pl

Kierunek – kynologia
Nazwa studiów brzmi enigmatycznie, ale kryje się za nią wiedza o psach. Także będzie to idealne miejsce dla wszystkich wielbicieli tych zwierząt. Zagadnienia wchodzące w skład tego kierunku to:
– genetyka psów
– higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
– grzybice psów
– dogoterapia
– agresja u psów
– nowotwory u psów
– kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psów
– diagnostyka ultrasonograficzna psów
– najczęstsze zatrucia u psów
– pies w sporcie i rekreacji
– mutacje genetyczne u psów
– organizacje i związki kynologiczne
– szkolenie psów przewodników osób niewidomych
I wiele innych…